JIZERKA – perla Jizerských hor

Již téměř pět století na tomto místě leží osada známá pod jménem Jizerka. Je nejvýše položenou osadou v Jizerských horách. První zmínka o ní pochází ze zápisu o hraničním sporu z r. 1539 mezi frýdlantským a navarovským panstvím. Po staletí to byla osada dřevorubců a čihařů. V 16. a 17. století sem přicházeli hledači drahokamů, kteří v náplavech potoků hledali a skutečně nacházeli vzácné kameny: safír, rubín, spinel, křišťál, turmalín, chalcedon aj. Dosud je hojný černý ilmenit, zde spíše známý jako iserin. Po hledačích drahokamů, ponejvíce Italech – zde Vlaších, byl pojmenován Vlašský hřbet, z něhož stéká potůček, v jehož náplavech bylo nejproslulejší naleziště drahokamů – Safírový potok.
I v dnešním hostinci Pyramida se dřív brousilo sklo, tak jako v mnohých jizerskohorských chlupách.
Kamennou pyramidu před chatou nechal v roce 1828 postavit sklář Riedl na počest uzavření smlouvy s majitelem frýdlantského panství o povolení k založení sklářské huti.
Panský dům stojí uprostřed Jizerky mezi Pyramidou a bývalou novou sklárnou. Kdysi zde bydlel huťmistr a příležitostně i majitel sklárny.

Jizerka2 Jizerka3 Jizerka

About the author: jumper@seznam.cz